Maria B Johansson

14 - 19 oktober lånar Maria B Johansson Galleri Killgissas utställningslokal för att ställa ut sina fina tavlor.
Förutom utbildningen på Nyckelviksskolan och olika konstkurser har jag genom eget arbete och experimentlusta kommit
fram till den stil och det uttryckssätt som nu är mitt eget och som syns i mina tavlor. Att måla med rinnande olja är att ta
vara på det uttryck som uppstår och ögonblickligen göra något av det. Ett intuitivt och prestigefritt måleri i lika delar skräck
och lycka