Hanna Herder

"I mitt konstnärsskap arbetar jag med frågor som har med makt att göra. Den politiska undertonen i mina verk vill jag dock att betraktaren, åtminstone vid en första anblick, ska kunna närma sig på ett lite mer lättsamt sätt. Genom att kombinera mina målningar och titlar så vill jag skapa synergier där konstverkets allvar når fram till betraktaren på ett avväpnande sätt genom humor och slagfärdighet.

I kommande utställning på Galleri Killgissa kommer jag främst visa konstverk där jag arbetat extra mycket med titlarna som en del av konstverket. På detta sätt vill jag belysa kvinnors olika mallar de förväntas följa från då fram till idag vad gäller skönhetsideal, arbete, fritid och hem. Jag vill även belysa det osynliga och oavlönade arbetet som kvinnor fortfarande tar majoriteten av vad gäller hem och familj. Och att vi under långa perioder varit förvägrade att bege oss utanför hemmets väggar för att tillåtas ta makten över våra egna liv genom förvärvsarbete och egna livsval.
Titeln på min utställning är därför Wonders of the everyday woman.

Jag tycker om att arbeta tematiskt med olika infallsvinklar, men tittar jag i backspegeln så är det i princip alltid jag rör mig med kvinnan och olika maktperspektiv i fokus på olika sätt."

Hanna Herder (f. 1976) är född och uppvuxen utanför Linköping. Hon är dock sedan många år boendes i Stockholm.